Du är här:

Våra anläggningar:

Alingsås | Ängelholm | HelsingborgKlippan

Kvalitet & miljö

Bolagen i Börjessonkoncernen är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015.
För mer information om Börjessons kvalitets- och miljöarbete, kontakta Elin Börjesson på elin.borjesson@borjessonsbil.se

Kvalitetspolicy

Kvalitet är allas ansvar, och alla medarbetare ska sträva efter att förbättra kvalitén inom sitt eget arbets- och ansvarsområde.

Det är viktigt att vi utför allt arbete korrekt från början, och att kundernas problem löses på ett personligt och serviceinriktat sätt. 

Kvalitetsarbetet inom Börjessons ska präglas av en hög kundtillfredsställelse genom rapportering, analyser samt ledningens ansvar för kvalitetsmål och ständiga förbättringar. 

Våra verksamheter ska anpassas efter kundernas krav och myndigheternas lag- och författningskrav. 

Policyn ska vara känd och förstådd av hela organisationen, samt kritiskt granskad av ledningen. 

Ansvar och befogenheter ska delegeras så långt ut i organisationen att alla som kan påverka ett ärende är med i beslutsfattandet.

Miljöpolicy

Miljön är allas ansvar och alla medarbetare ska sträva efter att förbättra miljön inom sitt eget arbets- och ansvarsområde.

Miljöaspekter och miljörisker i våra verksamheter ska identifieras, utredas och förebyggas.

Miljöarbetet inom Börjessons ska präglas av en bred kompetens och ett åtagande att följa tillämpliga lagar och bindande krav genom lagbevakning, rapportering, analyser samt ledningens ansvar för miljömål och ständiga förbättringar.

Policyn ska vara känd och förstådd av organisationen, tillgänglig för allmänheten samt kritiskt granskad av ledningen.

Ansvar och befogenheter ska delegeras på så sätt att alla i organisationen som kan påverka miljön är med i beslutsfattandet.